11723 Üye 0 online 5763 misafir Lütfen giriş yapınız    E-Mail    Şifre     Beni hatırla   Şifremi Unuttum
iletisimciyiz.com üyeliği yalnızca davetiye yoluyla gerçekleşir.
medya
( 01.01.2011 )
  1  Yahşi... ATV
  2  Yetenek Si... Show TV
  3  Star Ana H... Star TV
  4  Yetenek Si... Show TV
  5  Yahşi... ATV
     
medyada arama
bence iletisimciyiz.com

Kaan ÖZBEK
ABC News Agency


  makale
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJİLERİ

murat unel
[ 17.03.2016 ]
[ 1607 kez görüntülendi. ]PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJİLERİ
Murat ÜNEL


Rekabet üstünlüğü bıçaklarla yapılan bir kavgada,
Bir tabancaya sahip olmak gibidir.
Anonim.

Rakiplerinizi korkutun ve yaptıklarını inceleyin. Onun ve savaş alanının karakterini iyice öğrenin. Onu iyice inceledikten sonra gücünün kaynağını ve tüm eksikliklerini bulun.
Sun Tzu

Rakiplerinize önem verin, hatalarınızı ilk önce onlar fark eder.

Antisthenes

İş dünyasının kendine has bir mekanizması vardır: Bir yöneticinin hataları, rakiplerinin servetine dönüşür.

Leo Cherne

Kazananlar engellerin arkasındaki fırsatları, kaybedenlerse fırsatların önündeki engelleri gören kişilerdir.

B.Tolga Sasık

Rekabet olmasa stratejiye de ihtiyaç olmazdı.

Kenichi Ohmae

Yabancı bir ülkenin ustalarını yok etmenin yolu onları öldürmek değil işlerini onlardan daha iyi yapmaktır.

Emerson


PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAVRAMI

Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmış ve bu arayışlar sonucunda pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur.
Pazarlama iletişimi ?Bir kuruluşun kuruluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vaat ettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür?

Bir başka tanıma göre ise pazarlama iletişimi: ?Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeye ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici iletişimi sürecidir?

Yapılan tanımlara bakılarak pazarlama iletişiminin, pazarlama eylemleriyle beraber aynı zamanda işletme çevresi, sosyal sorumluluğu ve imajıyla ilgili olan çabalarla doğrudan ya da dolaylı olarak satışların artırılması, giderek ürünün ve işletme ömrünün uzatılması amaçladığı söylenebilir.

Pazarlama iletişimi, spesifik olarak tutundurma işlevlerini desteklediği halde kapsam olarak tüm pazarlama bileşen ve eylemlerini kapsayan özelde iki genelde çok yönlü ve amaçlı bilgi verme, ikna etme ve hatırlatma eylemlerini kapsamaktadır.

PAZARLAMA İLETİŞİM ELEMANLARIPazarlama iletişim denilince eskiden sadece pazarlama karması elemanlarından tutundurma çalışmaları (reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satış) akla gelmekteydi. Günümüzde ise pazarlama iletişimi tutundurma çalışmaları ile beraber, ürünün özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline gelmiştir.
Bu bakımdan pazarlama iletişimi elemanları denince, pazarlama karması elemanları (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) da kastedilmektedir. Yine de pazarlama iletişimi kavramı içersinde yer alan ana kavramları belirtmekte yarar var.


? Reklam
? Halkla ilişkiler
? Satış geliştirme
? Satış personeli ve kişisel satış
? Ürünün ambalajı, stili, rengi
? Marka
? Satış noktalarının yeri ve niteliği
? Müşteri hizmetleri
? Satış sonrası hizmetler
? Doğrudan pazarlama
? Pazarlama araştırmaları
? Yeni ürün geliştirme


PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ

Pazarlama iletişimi stratejisi ?Pazarlama iletişimi amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün saptanması? şeklinde tanımlanabilir.

Pazarlama iletişimi stratejisini belirlemek iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Pazarlama iletişimi stratejileri pazarlama iletişimi amaçlı ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin seçimiyle ilgilidir.
Bu aşamada tüm kaynak ve imkanları birbiriyle uyumlu hale getirmeli, faaliyetler arasında bir bütünlük sağlamalıdır. Böyle bir bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi şu unsurlardan oluşmalıdır.


? Pazarlama iletişimi stratejisine maruz kalacak hedef kitle birimlerini değerlendirmeye almak,
? Hangi iletişim aracının en etkili şekilde mesaj ilettiğini belirlemek,
? İletişimcinin, nerede ve ne zaman iletişim kuracağını ayarlamak,
? Hangi pazarlama iletişimi karmasının kullanılacağına ve bütçesinin nasıl paylaştırılacağını programlamak

Pazarlama iletişim stratejileri yukarıdaki unsurları içerecek şekilde genel olarak beş basamaktan oluşmaktadır.


? Pazarlama iletişim fırsatlarını değerlendirmek,
? Pazarlama iletişimi kaynaklarını analiz etmek,
? Pazarlama iletişim hedeflerini ortaya koymak,
? Alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve değerlendirmek.
? Spesifik pazarlama iletişimi görevlerin ayırmak.

Pazarlama iletişimi stratejileri temelde ürün ? fayda stratejisi, imaj ? kimlik stratejisi ve ürün ? konumlandırma stratejisi olmak üzere üçe ayrılır.

1. Ürün ? Fayda Stratejileri
Ürün ? fayda stratejileri, belirli bir ürün karakterini ve tüketiciye olan faydasını iletmek amacıyla oluşturulur. Bu stratejiler, ürünün sahip olduğu özellikler ve fonksiyonel açıdan yapabildikleri üzerine yoğunlaşır.
Ürün ? fayda stratejilerinin altında yatan düşünce işletmenin pazarda kendi ürününü diğerlerinden ayıran özelliği bulmasıdır. Tüketici araştırmaları ya da yönetimsel sezgiler ile işletme, tüketici ihtiyacını tatmin edebilecek faydayı geliştirmeye çalışır.

2. İmaj ? Kimlik Stratejileri
İmaj stratejisinin ilk hedefi, spesifik markayı diğer markalardan ayırarak tüketici zihninde marka izlenimi yaratmaktır. İmaj stratejileri, psikolojik farklılıklar yaratarak başarılı ürün stratejisi yaratabilmektedir. Oysa ürün ? fayda stratejileri, ürünün fiziksel ve işlevsel özelliklerini kullanarak ürün farklılığını iletebilmektedir.
Başarılı bir imaj stratejisi, işletmenin tüm iletişim değişkenlerinin koordinasyonu ve entegrasyonuna bağlıdır.
Kimlik stratejileri, imaj stratejilerinin genişletilmiş bir şeklidir. Kimlik stratejilerinde amaç marka imajını geliştirmektir. Ama, kimliğe önem veren ya da benimsiden tüketiciler üzerinde marka imajı yaratmaya odaklanır. İmaj stratejileri ürün yönelimliyken, kimlik stratejileri tüketici yönelimlidir.

3. Ürün ? Konumlandırma Stratejisi
Ürün konumlandırma, ürünü rakip ürünle bağdaştırarak ya da zaten akıllarda yer etmiş bir markayla bağlantı kurarak, markayı tüketici zihninde konumlandırmaya çalışan bir stratejidir.

PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN AMAÇLARI
Pazarlama iletişimin amaçları konusunda iki değişik yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar

1. Satış yönlü yaklaşım: İşletmelerin tek ve anlamlı amacının satış olduğunu ifade eden yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre yapılacak tüm pazarlama iletişimi çalışmalarının satışa yönelik olması hedeflenmektedir.

2.İletişim yönlü yaklaşım: Bu yaklaşım tüketicinin bazı aşamalardan geçtiğini ve tüm pazarlama iletişimi araçları ile satış ve satış dışı amaçlara ulaşıldığın savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre her pazarlama iletişim süreci, bir sonraki süreci getirecek şekilde planlanmaktadır.
Pazarlama iletişiminin hem satış ve hem de iletişim yönlü amaçları genel olarak aşağıda sıralanmıştır.

? Satışları artırmak ve desteklemek
? Ürün ve marka farkında lığını sağlamak
? Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak
? Kurum ve ürün imajını geliştirmek
? Hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki etmek
? Ürün veya kurum hakkında bilgi vermek
? Hedef kitleyi ürün kullanımı hakkında eğitmek
? Tüketici sadakati yaratmak
? Hatırlatma yapmak
? Yeni ürünler sunmak

Pazarlama iletişimi karması öğelerinin her birinin spesifik amaçlarıyla ve genelde pazarlama ve işletme amaçlarıyla uyumlu ve tutumlu olması gerekmektedir.


SONUÇ
Pazarlama iletişimi, işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamasında en önemli unsurlardan biri olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Artan bu önemiyle beraber pazarlama iletişimi elemanlarının bir bütün içinde çalışması gerekliliği ?Bütünleşik Pazarlama İletişimi (1)? kavramını ortaya çıkarmıştır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, pazarlama iletişimi çalışmalarının daha etkin ve daha planlı bir şekilde uygulanması gerekliliğinin bir sonucudur.

Murat ÜNEL 


  diğerleri
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJ...
Reklam pazarlama Önerileri ve Tek...
Pazarlama Stratejileri...
Başkalarının acılarından haz d...
SEVGİYİ SEÇİN...
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJİLERİ
[17.03.2016]
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE STRATEJİLERİMurat ÜNEL Rekabet üstünlüğü bıçaklarla yapılan bir kavgada,Bir tabancaya sahip olmak gibidir.Anonim.Rakipl...
fanzin
    İletişimciyiz...
    Yaratıcı kişiler için...
    Yapımcı Aranıyor...
    Bağımsız Senaryo...
    SPONSORLUK...
İletişimciyiz
[14.02.2017]
İletişimciyizde iletişim bitmiş mi yoksa bana mı öyle geliyor :) ...

Hakkımızda
İletişim
Site Map
Sayfalarımıza eklenen yazı ve yorumlar, kullanıcıların kendi görüşleridir. Eklenen içeriklerden www.iletisimciyiz.com sorumlu tutulamaz. Kullanım koşulları, üyelik için onay alınan sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Sinaps İletişim © 2008. Tüm Hakları Saklıdır.
powered by sinaps iletişim
0,51 sn.